Lidmaatschap WBE ZOT

Lid worden van de Wildbeheereenheid "Zuid-Oost Twente":

Wilt u lid worden van de WBE "Zuid-Oost Twente"? Door te klikken op deze link: http://www.wbe-zuidoosttwente.nl/files/Aanmeldingsformulier lidmaatschap WBE ZOT 241017.doc kunt u het formulier downloaden, invullen en ondertekenen en mailen naar info@wbe-zuidoosttwente.nl. Dit in verband met de automatische incasso van het lidmaatschap à € 23,00 per jaar (2018). Uw aanmelding wordt in de eerst volgende bestuursvergadering besproken waarna uw bericht krijgt over uw aanmelding.

Lidmaatschap opzeggen:

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-zuidoosttwente.nl.


 


Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.