Lidmaatschap WBE ZOT

Lid worden van de Wildbeheereenheid "Zuid-Oost Twente":

Wilt u lid worden van de WBE "Zuid-Oost Twente"? Door te klikken op deze link: https://www.wbe-zuidoosttwente.nl/files/Aanmeldingsformulier lidmaatschap WBE ZOT 2022.doc kunt u het formulier downloaden, invullen en ondertekenen en mailen naar info@wbe-zuidoosttwente.nl. Dit in verband met de automatische incasso van het lidmaatschap à € 23,00 per jaar (2018). Uw aanmelding wordt in de eerst volgende bestuursvergadering besproken waarna uw bericht krijgt over uw aanmelding.

Lidmaatschap opzeggen:

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbe-zuidoosttwente.nl.
Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.