Nieuwtjes

Jagers en WBE’s dragen jaarlijks ruim € 600 miljoen bij aan Nederlandse economie

Onlangs maakte KNJV de resultaten bekend van het onderzoek ‘Waarde van de jacht’. Het onderzoek werd uitgevoerd in de winter van 2013/2014 in opdracht  van de KNJV en heeft tot doel om de waarde van de jager en de WBE voor de Nederlandse maatschappij in beeld te brengen: een aspect dat in de aanloop naar de nieuwe Wet Natuurbescherming een passende waardering verdient. Het blijkt dat de tijdsinzet die jagers en WBE’s op vrijwillige basis leveren, als één van de belangrijkste onderzoeksresultaten naar voren komt. Op jaarbasis staat dit gelijk aan 13.000 FTE. Als deze uren worden gekapitaliseerd en daarbij de uitgaven van jagers worden opgeteld, is er sprake van een maatschappelijk relevante bijdrage van bijna € 604 miljoen op jaarbasis.

 

De jacht en beheer en schadebestrijding is weer open

Onlangs werd jacht en beheer en schadebestrijding door Staatssecretaris Dijksma gesloten door de vogelgriep. Inmiddels is het in beperkte delen van ons land vanaf 4 december weer toegestaan om de jacht en beheer en schadebestrijding weer uit te voeren. En nu maar hopen dat dit tot zeker 31 december blijft toegestaan. Voor de pluimveesector hopen we op geen nieuwe gevallen van vogelgriep.

 

Wilddiner-buffet WBE "Zuid-Oost Twente”

Op 29 november jl. heeft de WBE ZOT voor haar leden en partners het eerste wilddiner-buffet georganiseerd. Plaats van handeling was het prachtige Het Wapen van Beckum. Ons werd een wildbouillon met room geserveerd met aansluitend een heerlijk warm- en koud wildbuffet. Ter afsluiting was er een feestelijk dessertbuffet. De opkomst was redelijk te noemen. De aanwezigen waren over het algemeen enthousiast over het initiatief, locatie en diner. Voor het muzikale intermezzo zorgden de heren van De Twentse Jachthoornblazers. Het bestuur zal zich, met leden, beraden of er een vervolg moet komen op deze geslaagde avond. Indien u suggesties heeft, dan horen we het uiteraard graag. Foto’s van de avond zijn te zien op de volgende pagina.

 

Actieve leden voor ONZE WBE

Nog steeds zijn we naarstig opzoek naar actieve leden voor onze WBE. Te denken valt aan leden welke actief willen worden binnen de commissies Beheer en Schadebestrijding en de Jachtcommissie. Enkele leden van deze commissies hebben te kennen gegeven om zich op termijn terug te trekken uit de commissie. Ook zouden we graag leden "ronselen” welke zich verdienstelijk willen maken voor diverse activiteiten. Denk aan de schadebestrijdingsdag, kookworkshop, opruimdag, ed. Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 maart 2015 zal onze voorzitter hier zeker op terug komen. Mochten er leden vragen hebben of zich willen melden om zich actief in te zetten, dan kunnen deze zich uiteraard vervoegen tot de secretaris. Zonder actieve leden zal er geen WBE meer mogelijk zijn en het kost u maar een paar avonden per jaar. We kunnen inmiddels wel melden dat er een nieuwe voorzitter voor de jachtcommissie is, te weten Marianna Rijntjes. Ze volgt Jan Gerberink op die zich op fantastische wijze jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor onze WBE. Jan, nogmaals dank namens bestuur en leden!

 

Uitreiken reewild lootjes

Afgelopen donderdag werd door Henk Smelt een presentatie gegeven als voorbereiding op de uitreiking van de reewild lootjes. Henk gaf aan dat het afschot reewild 2014 voldoende behaald was. Kanttekening is het afschotpercentage bokken. Deze ik voor 93% gerealiseerd echter viel op dat het grootste gedeelte in de eerste twee weken van september werd behaald… Voor het nieuwe seizoen valt verder nog op te merken dat ook bokkalveren vanaf heden mogen worden geschoten. Deze gaan af van het quotum lootjes bokken.

 

Schadebestrijdingsdag 2015

In het voorjaar 2015 zal er weer een Wild Schadebestrijdingsdag worden georganiseerd. Hiervan krijgt u begin 2015 nog bericht.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.