Werkzaamheden

De jagers van WBE "Zuid-Oost Twente" zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, wild zwijn, vos, ganzen, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. Onze WBE heeft als grondslag een drietal beginselen:
  • Verantwoordelijk voor de instandhouding van de fauna in ons werkgebied;
  • Dienende taak bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw;
  • Met het oog op herstel en handhaving van een redelijke wildstand, evenwichtige regulering en beheer.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.